JoannaYoung_IOF_.Brussels_2015

Young, Joanna

Preswylfa yn WorkSpace Brussels

Cafodd grant i ymgymryd â phreswylfa tair wythnos yn Work Space Brwsel sydd ag enw da rhyngwladol ym Mai 2015, lle datblygodd ddarn newydd o waith, Don’t think about a purple daisy.

"Yn ystod yr wythnos gyntaf agorais ddrysau fy stiwdio i artistiaid a oedd am ymgysylltu â’m gwaith. Ymunodd artistiaid gweledol a sain, dawnswyr, athronwyr a phenseiri â’m harchwiliadau. Roedd yn rhan gyfoethog o’r broses a chyfle gwych i gysylltu’n ehangach â chelfyddydau Brwsel. Cefais adborth gan Work Space mai dyma oedd y tro cyntaf bod artist preswyl wedi gweithio yn y fath fodd gan weld hyn yn bosibiliad o ran cydweithio yn y dyfodol ac ar gyfer preswylfeydd.

Hyrwyddodd Work Space ddigwyddiad rhannu yn Stiwdios Kaai gyda sesiwn adborth. Ymunodd artistiaid â ni o wythnos gyntaf Work a daeth gwahoddedigion eraill. Cawsom adborth gwerthfawr o’r sesiwn rhannu gan drafod hierarchaeth yng ngwaith perfformio a chadw cydbwysedd rhwng elfennau byw a ffilm/gwrthrychau a thrafod swyddogaeth sain yn y gosodiad.

O’r profiad a’r adborth cawsom sbardun ac ysbrydoliaeth i barhau â’r gwaith a chael rhagor o arian. Creasom wedyn osodiad perfformio a berfformiwyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ddawns Caerdydd yn Nhachwedd 2015. Mae Don’t think about a purple daisy erbyn hyn ar gael i’w deithio ym Mhrydain a thramor."

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees