Sinfonia Cymru | photo: Richard Bosworth

Classical: NEXT

Cafodd sefydliadau cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru, a Sinfonia Cymru gefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i fynychu Classical:NEXT sef sioe fasnach a chynhadledd yn Fienna, Awstria ym mis Mai 2014.

Mae Classical:NEXT yn gynhadledd flynyddol flaengar ym myd cerddoriaeth glasurol a llwyddodd y sioe eleni i ddenu mwy na 900 o gerddorion proffesiynol ledled y byd. Ei nod yw meithrin arloesedd yn y gwaith o gyflwyno a chynhyrchu cerddoriaeth glasurol yn fyd eang. Yn 2014 cynhaliwyd 3yddcynhadledd Classical:NEXT, a roddodd gyfle i 170 o arddangoswyr hyrwyddo eu busnes yn y ffair farchnad, ynghyd â 150 o artistiaid, a 100 o hyrwyddwyr cyngherddau a gwyliau, tra’n cynnig y cyfle i rai artistiaid dethol arddangos eu talent i bobl broffesiynol y diwydiant.

Bu'r sefydliadau hyn yn gymorth i godi proffil cerddoriaeth siambr Cymru i eraill sy’n gweithio yn y sector, yn fyd eang. Mae'r cyfle i fynd i'r farchnad a rhwydweithio â phobl dros y byd i gyd yn golygu bod ganddynt rwydwaith ehangach fyth o gydweithrediadau posibl i fynd â'i gwaith ymhellach i'r dyfodol.

31/05/2014

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees