WalesArtsReview_IOF_BregenzBanner

Wales Arts Review

Wales Arts Review yng Ngwyl Gerdd Bregenz

Cafodd grant i alluogi Steph Power i fynychu Bregenzer Festspiele 2014 i ysgrifennu am y digwyddiad.

"Dyma’r unfed ar ddeg a’r un olaf dan gyfarwyddiaeth artistig Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig Opera Genedlaethol Cymru, David Pountney. Drwy gyfrwng fy ymweliad deuthum i ddeall y gwaith yno a’i gymharu â’i waith yn Opera Genedlaethol Cymru, yn benodol ei gysyniadau am gynhyrchu a rhaglennu opera mewn cyd-destun Ewropeaidd a’r gwahaniaeth rhwng rhedeg gŵyl a rhedeg cwmni teithiol cenedlaethol. Gwelais sut y gweithiai David Pountney gyda’i dîm o gynllunwyr yn Bregenz a weithia hefyd yn Opera Genedlaethol Cymru.

Roedd yn werthfawr iawn imi’n bersonol a finnau’n ysgrifennwr ac arbenigwr ym maes opera a cherddoriaeth gyfoes. Daeth â’m gwaith (a gwaith Wales Arts Review) at sylw rhyngwladol ac roedd yr ymweliad yn fodd imi ddeall yn well sut y mae operâu Cymru yn adlewyrchu treftadaeth Ewropeaidd o ddatblygiad cerddorol, llenyddol a deallusol."

http://www.walesartsreview.org

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees