JMoore_HelenFunkeinLentos_IOF_Austria_2014

Moore, James

Preswylfa yn Atelierhaus Salzamt yn Rhagfyr 2014.

Ymgymerodd â phreswylfa fis yn Atelierhaus Salzamt yn Rhagfyr 2014. Meddai:

"Roedd Salzamt yn dŷ ymherodrol o’r 18g i storio halen ar afon Daniwb yn Linz ac erbyn hyn mae’n stiwdio a thŷ annedd gydag oriel a bwyty. Mae ganddo lety a stiwdios i 5 artist rhyngwladol a stiwdios torfol i artistiaid lleol.

Nod y sefydliad yw rhoi cyfle i artistiaid ifainc rhyngwladol a rhai lleol i weithio mewn amgylchedd newydd, cyfnewid syniadau a chydweithio.

Roedd fy mhreswylfa’n diwallu’r amcanion hyn yn ystod fy 4 wythnos yno a chreais lawer o waith newydd. Dechreuais ar 14 paentiad newydd gyda brasluniau am 5 arall. Gorffennaf y rhain yng Nghaerdydd. Arddangosir y gwaith hwn yn 2015 ac wedyn.

Cefais amser i ymchwilio a datblygu fy syniadau, braslunio at y dyfodol a gorffen clytweithiau a chyfosodiadau ffotograffyddol a fydd hyn i gyd yn ffynhonnell gwaith newydd.

Roedd yn bwysig imi ar yr adeg hon yn fy ngyrfa – gallwn dreulio 100% o’m hamser yn gweithio. Roedd grant Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi fy ngalluogi i deithio yno.

Datblygwyd fy ngwaith yn ystod y cyfnod dwys hwn ac roedd cydweithio’n fodd imi feddwl o’r newydd am fy ymarfer gan roi cyfle imi ei ddadansoddi a’i adolygu a thrafod hyn gydag eraill yno.

O ran bod yn Awstria, cadwaf y cysylltiadau â’r artistiaid a’r curaduron yno ac ag Atelierhaus Salzamt. Dechreuodd y breswylfa yn 2009 a myfi oedd y person cyntaf o Gymru (ond nid o Brydain) i fod yn rhan ohoni. Gobeithio y gallaf hyrwyddo’r breswylfa yn y dyfodol yng Nghymru."

www.jamescmoore.org

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees