Angharad Matthews - Tokyo Space Dance

Matthews, Angharad

Digwyddodd y prosiect 'Dawns Gofod Tokyo' dros un mis yn Siapan. Yn ystod yr amser hwn, rhannwyd y prosiect hwn yn bum prif faes o waith.

1. Stiwdio Ymchwil a Datblygiad a pharatoi - yn stiwdio Tetswro Fwcwhara yng Nghanamwtshi a gweithio gyda phum dawnsiwr.

2. Lleoliad, dawns gofod, ymarfer a pharatoi – ymweld â nifer o wahanol leoliadau gan gynnwys afonydd, pontydd, parciau, grisiau, canolfan trefi, glan y môr a chysegrau.

Gweler y wefan am ffotos a ffilm o'r ddawns ofod (nid oes fersiwn Saesneg ar hyn o bryd) http://sd-museum.com/sdmuseum/gallery/

3. Gweithdy Dawns Gofod Bwtô Newydd - cynnal gweithdy pedair awr i fyfyrwyr yn y drydedd flwyddyn na chafodd brofiad o Fwtô neu ddawns ofod o'r blaen yng Ngholeg Addysg Gorfforol Menywod Siapan yn yr Adran Symudiad.

4. Rhwydweithio a chyflwyno - teithio i Niigata i weld Amgueddfa Satoiama Celf Cyfoes, Cinara, yn Etshigo Tswmari.

5. Perfformiad Gosodiad at ddiben dogfennaeth a chyhoeddusrwydd - cynnal dau ddigwyddiad hyrwyddo mewn campfa yn Nhôciô gan gyflwyno a rhannu gwaith a datblygiadau Dawns Gofod Bwtô Newydd.

Yn ystod y prosiect hwn deallais bwysigrwydd gweithio oddi cartref a chydweithio ag artistiaid rhyngwladol. Mae'n hawdd iawn i'ch gwaith fynd yn hen heb weld pethau newydd. Mae'n bwysig cael eich ysbrydoli gan eraill a dysgu ganddynt i greu perthynas weithio newydd a ffyrdd newydd o ehangu eich ymarfer artistig.

Ar brydiau roedd gweithio oddi cartref yn anodd. Roedd yr iaith yn her a chyfathrebu'n anodd a chollwyd rhai pethau'n ddi-os wrth gyfieithu ond wrth ddawnsio, roedd cyfathrebu corfforol yn fantais.

"Drwy'r cyfle hwn gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru cefais y cyfle i ddatblygu yn artist, yn gydweithiwr ac yn berson. Cryfhaodd fy ymarfer perfformio, fy methodoleg a'm hyder coreograffio." – Angharad Matthews.

Rhoes Celfyddydau Rhyngwladol Cymru arian i alluogi Angharad Matthews i deithio i Siapan am fis i gymryd rhan yn y prosiect Dawns Gofod Tokyo.

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees