© Eurig Salisbury

India - Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi cefnogi nifer o brosiectau rhwng artistiaid o Gymru ac India dros y blynyddoedd gyda llawer ohonynt yn creu gwaith heriol ac yn datblygu partneriaethau parhaol. Mae sawl prosiect wedi cyfuno celf gyda’n cyd-ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o amlieithrwydd tra bod eraill wedi defnyddio’n gwahaniaethau, boed yn ddiwylliannol neu'n hanesyddol, i greu gwaith diddorol a chydlynol.

Mae’r flwyddyn hon yn un bwysig wrth i ni nodi ein partneriaeth gydag India trwy edrych yn ôl ar yr hyn y mae artistiaid Cymreig wedi ei gyflawni. Rydym wedi annog, hwyluso a chefnogi celf newydd a chyffrous drwy ein cronfa Ymweliadau Ymchwil a Datblygu India Cymru, teithiau cwmpasu, a cronfa India-Cymru, oll yn brosiectau ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig sy'n cefnogi'r cydweithrediadau a'r cyfnewidiadau artistig rhwng gweithwyr creadigol proffesiynol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru ac yn India.

Darllenwch am rai prosiectau ar y dolenni ar ochr dde y dudalen hon.

21/03/2016

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees