Anna Lewis

I, Adra 2012

Bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn datblygu cyfres gyffrous o gydweithrediadau rhwng cerddorion o India a Chymru a fydd yn dwyn y teitl I Adra, gan adeiladu ar lwyddiant parhaus a gafodd Awduron India a Chymru (dolen gyswllt) a chan edrych ymlaen at lwyfannu WOMEX (dolen gyswllt) yng Nghaerdydd yn 2013.

Nod y prosiect yw creu teithiau rhwng India a Chymru drwy gyfrwng cerddoriaeth a barddoniaeth wedi'u hysbrydoli gan y gair Hindi 'yaatra', a'r dywediad 'I Adra' yn y Gymraeg. Bydd y cerddorion a'r beirdd yn cyfieithu profiadau a diwylliannau ei gilydd gan roi llais i draddodiadau'r ddwy wlad, a chan greu safbwyntiau ffres a chyfoes.

Gwnaethom groesawu'r cerddor Indiaidd adnabyddus, Tauseef Ahktar, i Gymru ym mis Medi 2012 er mwyn dechrau ar y cydweithrediadau cyntaf gyda'r bardd a'r cerddor Cymraeg, Gwyneth Glyn. Drwy gyfuno gitâr, harmoniwm a thraddodiad cerddorol Wrdw sef Ghazal, gyda'i gerddi telynegol ar fesur caeth, a barddoniaeth gwerin hynafol Hen Benillion Cymru, daeth Tauseef a Gwyneth â bywyd newydd i'w lleisiau a'u sain. Wrth i'r cydweithrediadau barhau, mae'r ddau yn gobeithio creu barddoniaeth unigryw wedi'i hysbrydoli gan benillion hynafol o Gymru ac India er mwyn adlewyrchu seiniau telyn (gyda Georgia Ruth Williams), crwth a phibau Cymru a tabla a sitar India. Ymweliad nesaf y daith fydd Mumbai, lle byddant yn recordio mewn stiwdio ac yn perfformio’n fyw gyda'i gilydd am y tro cyntaf, ac ymlaen wedyn i befformio yn Desert Festival Delhi ac IndiEarth Xchange Chennai .

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees