National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Taith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i India

Taith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i India Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru’n gweithio â STEM Dance sydd â’i gartref yn Bangalore ar daith 3 dinas o gwmpas India ym mis Tachwedd 2011. Bydd y cwmni’n perfformio mewn canolfannau yn Bangalore, Chennai a Delhi a bydd yn arwain dosbarthiadau gyda’r meistri a thrafodaeth yn ystod eu hymweliad. Cefnogir y daith gan bartneriaid gan gynnwys CRhC, y British Council a Llywodraeth Cymru. Yn ei dro, bydd STEM DANCE yn ymweld â Chymru yng ngwanwyn 2012 ar gyfer taith o gwmpas Cymru.

Bydd y cwmni’n perfformio mewn canolfannau yn Bangalore, Chennai a Delhi a bydd yn arwain dosbarthiadau gyda’r meistri a thrafodaeth yn ystod eu hymweliad.

Cefnogir y daith gan bartneriaid gan gynnwys CRhC, y British Council a Llywodraeth Cymru.

Yn ei dro, bydd STEM DANCE yn ymweld â Chymru yng ngwanwyn 2012 ar gyfer taith o gwmpas Cymru.

www.ndcwales.co.uk

01/11/2011

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees