Anna Lewis

Publishing Next, Goa

Bu Elin Haf Gruffydd, Cyfarwyddwr Sefydliad Mercator ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn chwarae rôl allweddol fel y prif siaradwraig yn Publishing Next, cynhadledd bwysig yn India a oedd yn edrych ar effaith datblygu cyfryngau cymdeithasol a datblygiadau technegol arloesol ar y diwydiant cyhoeddi.

Gyda chymorth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, y British Council a Prifysgol Aberystwyth daeth y gynhadledd yn Goa ag arbenigwyr ynghyd o bob rhan o’r byd cyhoeddi gan gynnwys awduron, golygyddion cyfieithwyr, dylunwyr, cyhoeddwyr, arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol a blogwyr. Ac India’n tyfu ar garlam, y diwydiannau cyhoeddi a digidol a’r berthynas sy’n datblygu rhwng Cymru ac India, mae tipyn o gyfleoedd cyffrous a chyfnewid syniadau ac arbenigedd ar y gweill.

30/09/2011

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees