Dewi Glyn Jones / Elfen

Cymrodyr y Gelli Gandryll

Cyhoeddwyd mai’r awduron Cymreig, Jon Gower a Tiffany Murray, yw Cymrodyr Rhyngwladol Cyntaf y Gelli Gandryll yn ystod Gŵyl y Gelli 2011.

Bydd y cymrodoriaethau, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn rhoi cyfle i Jon a Tiffany i brofi pob un o wyliau’r Gelli yn ei phortffolio rhyngwladol cynyddol ac i ddatblygu eu gwaith eu hunain a phrosiectau trwy gyfnod eu daliadaeth sy’n para blwyddyn ar ei hyd. Bydd y ddau awdur yn teithio i Trivandum ar gyfer Gŵyl y Gelli, Kerala rhwng 17 ac 19 Tachwedd.

www.hayfestival.com/kerala

31/08/2011

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees