Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru

Cadwyn Awduron

Beirdd o Gymru ag India yn cyfnewid geiriau

Lansiwyd Cadwyn Awduron India-Cymru 2010-2012 y llynedd yng Ngŵyl y Gelli yn Kerala a’i bwriad yw meithrin cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru ac India trwy gyfrwng llenyddiaeth.

Mae’r cynllun wedi cael ei ddatblygu gan British Council mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru ac mae’n derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.

Am wmybodaeth pellach, dilynnwch y linciau isod neu gyferbyn:

Cyfnewid Geiriau India-Cymru 2011
Cadwyn Awduron yng Ngwyl y Gelli 2009
Publishing Next, Goa

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees