Anna Lewis

Cyfnewid Geiriau rhwng Cymru ag India

Cadwyn Awduron

Death beirdd o India a Chymru at ei gilydd ym mis Mehefin i gychwyn cydweithrediad unigryw. Mae’r British Council a phrosiect Cadwyn Awduron, India – Cymru 2010 – 2012, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn dwyn at ei gilydd wyth o feirdd adnabyddus – pedwar sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a phedwar drwy gyfrwng amrywiaeth o ieithoedd Indiaidd ar gyfer rhaglen gyffrous wedi’i threfnu gan Gyfnewidfa Lên Cymru.

Bu'r beirdd o Gymru, Menna Elfyn, Eurig Salisbury, Hywel Griffiths a Karen Owen yn treulio wythnos yn cydweithio â phedwar bardd o India – y llenor Malayali chwedlonol K. Satchidanandan, y bardd Tamil ifanc radical a di-flewyn-ar-dafod Meena Kandasamy, y bardd Bengali Sampurna Chattariji, sy’n byw ac yn gweithio ym Mumbai a Robin Ngangom – bardd a golygydd sy’n hanu o ogledd-ddwyrain India.

Lansiwyd Cadwyn Awduron India-Cymru yng Ngŵyl y Gelli yn Kerala a’i bwriad yw meithrin cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru ag India trwy gyfrwng llenyddiaeth. Mae’r cynllun wedi cael ei ddatblygu gan y British Council mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru ac mae’n derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.

Am wybodaeth pellach ynglyn a'r beridd sy'n cymryd rhan yng Nghadwyn Awduron 2011, dilynwch y linciau isod:

Menna Elfyn
Sampurna Chattariji
Hywel Griffiths
Karen Owen
Eurig Salisbury
K. Satchidanandan
Robin Ngangom

Gellir darllen a gwrando ar sut aeth y digwyddiad ar British Council Voices yma:
http://blog.britishcouncil.org/2011/07/india-and-wales-translating-poetry/

Gwyl y Gelli 2009

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees