Elfen/Dewi Glyn Jones

Gwyl y Gelli 2009

Yn ystod Gŵyl y Gelli 2009 roedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council yn dathlu llwyddiant menter y Cadwyn Awduron ar Stondin Llenyddiaeth yng Nghymru.

Cafodd y Cadwyn Awduron ei sefydlu gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council i ddatblygu prosiectau rhwng y DU ag India.
Roedd wyth o lenorion, pedwar o Brydain a phedwar o India, yn rhan o weithdy cyfieithu unigryw a chafodd ei gynnal yn nhalaith gogleddol Rajasthan o’r 14-18 o Ionawr 2009. Cafodd ffrwyth eu gwaith ei gyflwyno mewn digwyddiad arbennig yng Ngŵyl Lenyddol Jaipur ar yr 21ain o Ionawr 2009.

Ymhlith yr awduron o Brydain oedd Meg Bateman (Alban), Mererid Hopwood (Cymru), Matthew Hollis (Lloegr) a Gearóid Mac Lochlainn (Gogledd Iwerddon). Ymhlith yr awduron o India oedd Kynpham Sing Nongkynrih, Sampurna Chattarji, Udaya Narayana Singh a Sivasankari.
Cafodd o leiaf wyth o ieithoedd eu defnyddio yn ystod y gweithdy, gan gynnwys Cymraeg, Gwyddeleg, Gaeleg, Saesneg, Khasi, Bengali, Tamil a Maithili. Cafodd y gweithdy eu gynnal yng Nhwesty’r Neemrana Fort Palace yn Rajasthan a’r arweinydd oedd Alexandra Büchler, Cyfarwyddwr rhwydwaith Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau, sy’n rhan o Brifysgol Aberystwyth. Roedd yr asiantaeth Siyahi, sy’n arbenigo mewn llenyddiaeth o India, yn cefnogi’r gweithdy.

Mae Cadwyn Awduron yn cynnwys gwaith maes ar y cyd sy’n cael ei ddatblygu gydag Academi. Mae hyn yn cynnwys trefnu gweithdai amlgyfrwng i bobl ifanc yng Nghymru ac India o dan arweiniad Mererid Hopwood a Kynpham Sing Nongkynrih.

Ym mis Ebrill 2009 cafodd 40 o awduron o India eu gwahodd i Brydain ar gyfer Ffair Lyfrau Llundain. India oedd canolbwynt y farchnad flwyddyn yma, a threfnodd y Cyngor Prydeinig y rhaglen diwylliannol ar gyfer y digwyddiad. Mae’r Cyngor Prydeinig hefyd yn trefnu rhaglen yn India, sy’n dair mlynedd o hyd, ar y themâu o gyfieithu, datblygu sgiliau darllen a’r gallu masnachol ym myd llenyddiaeth.
Yn ystod Gŵyl y Gelli 2009, bu’r bardd Cymraeg Mererid Hopwood yn siarad am ei phrofiadau yn India a dangoswyd rhai o’r ffilmiau byr a cafodd eu creu a’u cyfnewid rhwng disgyblion yn India a Chymru.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal ar y 25ain o Fai 2009 ar Stondin Llenyddiaeth yng Nghymru. Cafodd yr achlysur ei cyflwyno gan Kevin Higgins, Cyfarwyddwr Cyngor Prydeinig Cymru, ac fe’i agorwyd gan Harry McIver, Cyfarwyddwr Dros Dro Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Y cadeirydd oedd Francesca Rhydderch o Gyfnewidfa Lên Cymru a rheolwr prosiect y Cadwyn Awduron.

Dywedodd Harry McIver, Cyd-Gyfarwyddwr, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru:

"Nod Cadwyn Awduron yw datblygu prosiectau cydweithrediadol a chynaliadawy yn y sector lenyddol yn y DU ac India. Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn ymhyfrydu yn y modd y mae’r prosiect wedi archwilio’r syniad o hunaniaeth ac ymwneud cymdeithasol trwy gyfrwng iaith a’r modd y mae wedi rhoi sylw i faterion amlieithrwydd.

"Roedd swyddogaeth Cyfnewidfa Lên Cymru fel rheolwyr y prosiect hefyd yn dyngedfennol, gan iddynt gyfrannu eu sgiliau celfyddydol a’u harbenigedd yn y sector i’r dasg o gynllunio’r gweithgaredd, a gweithio’n agos gyda Llenyddiaeth ar draws Ffiniau er mwyn cyflwyno’r gweithdai yn Yr India.

"Bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn awr yn cynnig rhaglen o ddatblygiadau i Cadwyn Awduron ar gyfer y flwyddyn nesaf ac yn trafod y rhain gyda’r holl bartneriaid."

Mae Cadwyn Awduron yn cael ei redeg gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council, gyda chefnogaeth gan Llywodraeth Cymru.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees