Tsieina : Asia

Image by/Llun gan Yin Shuangyi

Chwilio am y Ddraig Goch

01/03/2008

Dewiswyd wyth o arlunwyr gweledol sy’n dod i’r amlwg yn Tsieina o blith prifysgolion blaenllaw ym Meijing, Shanghai, Guangzhou a Chongqing i ddod i Gymru yn 2008 am fis o gyfnod preswyl mewn sefydliadau a chanolfannau yng Nghymru.

Mwy am y prosiect hwn

Image by/Llun gan Iwan Bala

Dathlu'r Ddraig Goch

01/03/2009

Bu tri artist blaenllaw o Gymru yn ymweld â Tsieina yn ystod mis Mawrth 2009, fel rhan o’r fenter ‘Dathlu’r Ddraig Goch’, menter a gefnogwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig. Yr artistiaid Cymreig a ddewiswyd oedd Iwan Bala, Mary Lloyd Jones a Christine Mills.

Mwy am y prosiect hwn

Gareth Bonello

Cerddor ar breswyliad yn Chengdu

10/10/2011

Mae'r cerddor arobryn Gareth Bonello ar hyn o bryd ar breswyl 6 wythnos yn Chengdu yn nhalaeth Sichuan, Tseina.

Mwy am y prosiect hwn

Elfen/Dewi Glyn Jones

Easterby, Jony

For visual artist Jony Easterby to participate in Powerplant, a group show of over 30 sound and light installations set in botanical gardens all over the world, which will travel to three major International Festivals in Sydney, Hong Kong and Hobart.

www.jonyeasterby.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Missaghian, Fleur

Support for Creative Voice to collaborate with Hua Dan theatre in China, to develop and deliver performance and voice projects with young survivors of the Sichuan rural earthquake.

www.creativevoicewales.wordpress.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Williams, Sue

I Sue Williams deithio i Shangshung ar gyfer gweithdai a sgyrsiau fel rhan o arddangosfa Open Books Plus y mae�n cymryd rhan ynddi yn Amgueddfa Gelf Gyfoes Shangshung.

www.nomorepink.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Summers, Sian

For Sian Summers and Jessica Naish to travel to China to collaborate with Hua Dan, a participatory theatre company working with migrant women in China, to develop a series of creative investigations and workshops.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cook, Matthew

I Matt Cook gydweithio � 2 artist sonig o Hong Kong yn Experimentica 2012 a g?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Open Books Plus Hong Kong

I Mary Husted a Sue Hunt, cyd-guraduron Open Book Plus, i fod yn rhan o osod ac agor arddangosfa yn Amgueddfa Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Rhydderch, Francesca

I Francesca Rhydderch gymryd rhan yng Ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

The Lumen Prize Exhibition

Ymgeisiodd Gwobr Lumen am arian i fynd �'u Harddangosfa i Hong Kong i ddatblygu cysylltiadau yn yr ardal a'u diddordeb yn y wobr

http://www.lumenprize.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Wells, Meri

International Academy of Ceramics

www.carrog.co.uk/wells.htm

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Naish, Jessica

Creative Trade: Wales & China Participatory Theatre Exchange In Feb - March 2009 A collaborative project with Hua Dan a participatory theatre company in China.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Heeney, Gwen

A 2 month residency in China comprising the following: Research, Residency and Exhibition of new site specific ceramics at the Fu-Le International Museum of Ceramic Art.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

James, Dafydd

Derbyniodd aelodau Mess up the Mess gymorth gan y Gronfa Cyfleodd Rhyngwladol i deithio i Hong Kong i gymryd rhan yn Strangers 2 - prosiect sgriptio a pherfformio rhyngwladol sy'n cynnwys cydweithredu rhwng pobl ifainc ac artistiaid proffesiynol o Gymru, Seland Newydd, Awstralia Hong Kong.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Davidson, Glenn

I Artstation deithio i Hong Kong i gyflwyno�u gwaith mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Hong Kong ac i ddatblygu cysylltiadau yn yr ardal.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Emanuel, Paul

Bydd Owen a Fern yn dychwelyd i Xiamen i ddatblygu eu gwaith ymchwil gyda'r parneriad y bu nhw'n gweithio gyda yn ystod eu hymweliad diwethaf, a gefnogir gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Dolen i wefan allanol

Ein Bwrsarïau

Bedwyr Williams

Cerddoriaeth Cymraeg 2014

Lleuwen caf Scierie Huelgoat

Patagonia 150

Matt Wright