Tsieina : Asia

Page 1|2

Gareth Bonello

Cerddor ar breswyliad yn Chengdu

10/10/2011

Mae'r cerddor arobryn Gareth Bonello ar hyn o bryd ar breswyl 6 wythnos yn Chengdu yn nhalaeth Sichuan, Tseina.

Mwy am y prosiect hwn

Image by/Llun gan Yin Shuangyi

Chwilio am y Ddraig Goch

01/03/2008

Dewiswyd wyth o arlunwyr gweledol sy’n dod i’r amlwg yn Tsieina o blith prifysgolion blaenllaw ym Meijing, Shanghai, Guangzhou a Chongqing i ddod i Gymru yn 2008 am fis o gyfnod preswyl mewn sefydliadau a chanolfannau yng Nghymru.

Mwy am y prosiect hwn

Image by/Llun gan Iwan Bala

Dathlu'r Ddraig Goch

01/03/2009

Bu tri artist blaenllaw o Gymru yn ymweld â Tsieina yn ystod mis Mawrth 2009, fel rhan o’r fenter ‘Dathlu’r Ddraig Goch’, menter a gefnogwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig. Yr artistiaid Cymreig a ddewiswyd oedd Iwan Bala, Mary Lloyd Jones a Christine Mills.

Mwy am y prosiect hwn

BrendanStuartBurns_SolvatoStDavids_OpenBooks

Tsieina - Cymru 2017

Gwnaeth mis Gorffennaf 2016 nodi dechrau darn newydd o waith ar gyfer Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Tsieina - Cymru

01/04/2018

Ers mis Gorffennaf 2016, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi bod yn ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina. Cynhalir y gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru o dan ei chytundeb diwylliannol gyda Gweinyddiaeth Ddiwylliannol Gweriniaeth Pobl Tsieina.

Mwy am y prosiect hwn

Elfen/Dewi Glyn Jones

Creighton Griffiths, Benjamin

Derbyniodd Ben Creighton-Griffiths gyllid i deithio i Gyngres Delynau'r Byd yn Hong Kong ym mis Gorffennaf 2017 lle mae wedi cael gwahoddiad i berfformio.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Volcano Theatre Company Ltd

Derbyniodd Volcano gymorth i deithio i Taipei i berfformio SEAGULLS yng Ngwyl Dylunio Lwyfan y Byd ym mis Gorffennaf 2017.

http://www.volcanotheatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Wells, Meri

International Academy of Ceramics

www.carrog.co.uk/wells.htm

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Naish, Jessica

Creative Trade: Wales & China Participatory Theatre Exchange In Feb - March 2009 A collaborative project with Hua Dan a participatory theatre company in China.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Heeney, Gwen

A 2 month residency in China comprising the following: Research, Residency and Exhibition of new site specific ceramics at the Fu-Le International Museum of Ceramic Art.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

James, Dafydd

Derbyniodd aelodau Mess up the Mess gymorth gan y Gronfa Cyfleodd Rhyngwladol i deithio i Hong Kong i gymryd rhan yn Strangers 2 - prosiect sgriptio a pherfformio rhyngwladol sy'n cynnwys cydweithredu rhwng pobl ifainc ac artistiaid proffesiynol o Gymru, Seland Newydd, Awstralia Hong Kong.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Glenn Davidson

Teithiodd Artstation i Hong Cong i gyflwyno eu gwaith mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Hong Cong a datblygu cysylltiadau yno.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Emanuel, Paul

Bydd Owen a Fern yn dychwelyd i Xiamen i ddatblygu eu gwaith ymchwil gyda'r parneriad y bu nhw'n gweithio gyda yn ystod eu hymweliad diwethaf, a gefnogir gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Easterby, Jony

For visual artist Jony Easterby to participate in Powerplant, a group show of over 30 sound and light installations set in botanical gardens all over the world, which will travel to three major International Festivals in Sydney, Hong Kong and Hobart.

www.jonyeasterby.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Missaghian, Fleur

Support for Creative Voice to collaborate with Hua Dan theatre in China, to develop and deliver performance and voice projects with young survivors of the Sichuan rural earthquake.

www.creativevoicewales.wordpress.com

Dolen i wefan allanol

sue williams - Open Books China - 2013

Williams, Sue

Derbyniodd Sue Williams gefnogaeth i deithio i Shangshung i gynnal gweithdai a sgyrsiau fel rhan o’i chyfranogiad yn yr arddangosfa Open Books Plus yn Amgueddfa Celf Cyfoes Shangshung.

www.nomorepink.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Summers, Sian

For Sian Summers and Jessica Naish to travel to China to collaborate with Hua Dan, a participatory theatre company working with migrant women in China, to develop a series of creative investigations and workshops.

Dolen i wefan allanol

Matthew Cook

Cook, Matthew

Rhoes Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogaeth i Matthew Cook deithio i Hong Kong i gymryd rhan mewn prosiect cydweithiol ag artistiaid lleol mewn gŵyl.

http://sciencefidelity.co.uk/

Dolen i wefan allanol

 MaryHusted_OpenBooks_IOF_China_2014

Husted, Mary

Sefydlwyd prosiect y Llyfrau Agored a Rhagor o ganlyniad i syniad arddangos gan Mary Husted.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Rhydderch, Francesca

Beijing Bookworm International Festival 2014

Dolen i wefan allanol

Page 1|2

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees