Image by/Llun gan Mary Lloyd Jones

Dathlu'r Ddraig Goch

China 2009

Bu tri artist blaenllaw o Gymru yn ymweld â Tsieina yn ystod mis Mawrth 2009, fel rhan o’r fenter ‘Dathlu’r Ddraig Goch’, menter a gefnogwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig. Yr artistiaid Cymreig a ddewiswyd oedd Iwan Bala, Mary Lloyd Jones a Christine Mills.

Roedd ‘Dathlu’r Ddraig Goch’ yn ddilyniant i brosiect ‘Chwilio am y Ddraig Goch’, prosiect a gefnogwyd eto gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig. Rhoddodd y prosiect gyfle i wyth o artistiaid gweledol o Tsieina i ymweld â Chymru yn ystod 2008 i gyfranogi mewn preswyliad mis mewn sefydliadau a chanolfannau ar draws y wlad. Dewiswyd yr artistiaid o’r prifysgolion blaenllaw yn Beijing, Shanghai, Guangzhou a Chongqing.

Yr artistiaid ddewiswyd oedd : Lan Jian, Chen Jiao, Hou Lidan, Chuang Wang, Liu Yin, Chen Wei, Liu Fan a Yin Shuangyi.

Roedd hwn yn gyfle unwaith mewn oes i’r artistiaid hyn a chawsant gyfranogi mewn preswyliadau yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth ac Ysgol Gelf a Dylunio UWIC, Caerdydd. Cynhaliwyd arddangosfa o’u gwaith yn ystod ‘Wythnos Cymru’ yn Chongqing ym mis Mawrth 2008. Canolbwyntiai’r arddangosfa ar eu syniad dychmygol am Gymru cyn iddynt gyrraedd yma ar ddechrau Ebrill 2008.

Wedi iddynt gael eu hysbrydoli gan eu profiadau yng Nghymru, cynhyrchodd yr artistiaid weithiau celf ar ôl dychwelyd i Tsieina, a chafodd y gweithiau hyn eu harddangos yn ‘The Three Gorges Museum’ yn Chongqing, ‘The Hexi Gallery’ yn Guangzhou, ‘The Southbank Arts Centre’ yn Shanghai a ‘The Wall Gallery’ yn Beijing.

Roedd y tri artist o Gymru yn dangos eu gwaith mewn arddangosfa gyfochrog ac yn arwain gweithdai a rhoi sgyrsiau am eu gwaith. Bu Iwan Bala yn darlithio ac yn arwain gweithdai yn Chongqing, a Mary Lloyd Jones yn Guangzhou a Christine Mills yn Beijing.

Dywedodd Mary Lloyd Jones:

"Roedd ymweld a dinas Guangzhou yn Tseina yn ysbrydoliaeth ac yn brofiad byth cofiadwy. Mae hi mor bwysig i wlad fechan fel Cymru ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol, er mwyn datblygu ein diwylliant gyda hyder.

"Roedd gan myfyrwyr Guangzhou ddiddordeb mawr i glywed am ddiwylliant ac iaith arbennig Cymru, ac yn awyddus i ddilyn cyrsiau mewn Prifysgolion yma. "

Ychwanegodd Christine Mills:

"Rydw i’n hynod o ddiolchgar am y cyfle bendigedig i ymweld a Tseina ac wrth i mi ddychwelyd i Gymru rydw i’n awyddus i ddatblygu’r gwaith a’r cysylltiadau y creais i yno."

Roedd yr arddangosfeydd hyn yn rhan bwysig o gyfres o raglenni cyfnewid diwylliannol, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, y Cyngor Prydeinig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mae Iwan Bala, oedd yn rhan o ‘Chwilio am y Ddraig Goch’ ac a deithiodd i Tsieina fel rhan o brosiect ‘Dathlu’r Ddraig Goch’, yn disgrifio’i brofiad:

"I mi roedd y profiad yn agoriad llygad ac yn diddorol dros ben. Hyd nes mae rhywun yn cyfarfod pobol yn eu cynefin, a cael teimlad o beth ydy’r diwylliant (o fwyd, i gelf, i wleidyddiaeth), mae hi’n anodd amgyffred diwylliant gwahanol. Drwy'r croeso a'r cyfeillgarwch yn Tseina, cefais olwg newydd ar ein cysylltiadau, a mwy na dim, ein tebygrwydd."

Ariannwyd prosiectau ‘Chwilio am y Ddraig Goch’ a ‘Dathlu’r Ddraig Goch’ gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, y Cyngor Prydeinig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Y nod oedd sicrhau budd artistig i’r artistiaid a datblygu’r potensial am berthynas ddiwylliannol ac artistig tymor hir rhwng partneriaid yn Tsieina a Chymru.

Am wybodaeth pellach, cliciwch yma

01/03/2009

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees