Page 1|2|3|4|5

Awstralia

Page 1|2

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

BIANCO: NoFit State | Photo: Seventh Wave

Cyfarfod IETM ym Melbourne

31/05/2014

Gwnaeth pedwar sefydliad o Gymru, ynghyd â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, fynychu Cyfarfod Lloeren Asia IETM (Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer y Celfyddydau Perfformio Cyfoes) ym Melbourne, ym mis Mai 2014.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

TheGentleGood_YBarddAnfarwol

Bonello, Gareth 29/10/2014

Gwahoddwyd Gareth i berfformio yng Ngŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Perth a Gŵyl Fawr Blws y De, 23 Chwefror-16 Mawrth 2015.

https://thegentlegood.bandcamp.com/

Dolen i wefan allanol

Stephanie Turnbull_Lithograph_Post office heads

Turnbull, Stephanie 23/06/2015

Pwrpas prosiect Stephanie oedd ymweld â lleoedd yn Awstralia er mwyn treulio amser gyda nifer o ymarferwyr y gallent ychwanegu at ei ymarfer cyfredol a'i ddatblygu.

Dolen i wefan allanol

  Gavin Porter_Project_Jan_Miller_2014

National Theatre Wales 31/07/2015

Ym Medi 2015 gwahoddwyd Gavin Porter a Devinda De Silva i ddod i'r Fforwm ym Mrisban, Awstralia – fforwm tridiau i gynnull ymarferwyr brodorol o bob cwr o'r byd i wella lle theatr frodorol yn Awstralia.

https://www.nationaltheatrewales.org/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Brown, Carol 28/09/2016

Carol Brown was supported to enable her to travel to Sydney, Australia with two colleagues to collaborate with Ever After Theatre in November 2016.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Chambers, Gareth 20/12/2016

Derbyniodd Gareth Chambers a'i gynorthwyydd cynhyrchu, Nia Morris, gefnogaeth i deithio i berfformio Llaeth/Milk yng ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Ladd, Eddie 01/03/2017

Derbyniodd Eddie Ladd arian i ymweld � Melbourne, Awstralia i gymryd rhan yn "We are Country: Summit and Creation Lab " yng Ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mess up the Mess Theatre Company 01/03/2017

Cafodd Cwmni Theatr Mess up the Mess gyllid i ddatblygu perthnasau yng Ng?

http://www.messupthemess.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Calan 25/04/2017

Derbyniodd Calan gefnogaeth i dderbyn gwahoddiad i gynnal perfformiad arbennig yng Ng?

http://www.calan-band.com

Dolen i wefan allanol

Valley and Vale Community Arts/Voices Down Under

Valley & Vale Community Arts Ltd

Teithiodd Alyson Evans i Darwn, Awstralia gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i weithio gyda Darwin Community Arts. Tra yno, trefnodd gweithdy ar gyfer plant a gweithiodd gyda staff er mwyn rhannu methodoleg, ymarfer da a datblygu’r sylfaen ar gyfer cyfnewidfa a chydweithrediad posib yn y dyfodol.

www.valleyandvale.co.uk

Dolen i wefan allanol

Peter Lewis

Lewis, Peter

Gyda cefnogaeth y GronfaCyfleoedd Rhyngwladol wnaeth Peter Lewis gymryd rhan mewn preswyl 21 dydd yn y ‘Lock Up’ yn New South Wales, Awstralia. Wnaeth y gwaith canolbwyntio ar themâu o wrthdaro a thrais trwy ddefnyddio technoleg newydd a ffotograffiaeth pindwll.

peterlewis-ceramics.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Treadaway, Cathy

Teithiodd Cathy Treadaway i Awstralia gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i arddangos gwaith o’r enw ‘Shorelines’ sy’n ganlyniad o gydweithrediad dros 4 mlynedd.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Alvarez, Ivy

'Wanderer' performance & response, with writing reidency component.

www.ivyalvarez.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Granjon, Paul

Prosiect i gefnogi�r artist i deithio i, a chyfrannu at, Symposiwm Ryngwladol y Celfyddydau Electronig yn Sydney.

www.zprod.org

Dolen i wefan allanol

Andre Stitt

Stitt, Andre

The Trace Collective of artists have been invited to Artspace in Sydney to develop new work in a residency, collaborating with two Australian artists, in August/September 2009.

www.tracegallery.org

Dolen i wefan allanol

Robert Minhinnick

Minhinnick, Robert

Gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd Robert Minhinnick i Awstralia i fynychu Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Goolwa lle y bu'n perfformio rhai darnau o'i waith ei hun a hefyd lle y bu'n gwneud gwaith ymchwil ar y cyd â'r awduron Awstralaidd Adrian Glamorgan a Dr Barry Hill.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Tyson, James

Spring, Autumn, Summer, Winter

Dolen i wefan allanol

Theatr Iolo - Australia research trip - 2013

Theatr Iolo

Cafodd Theatr Iolo gefnogaeth i ymgymryd ag ymweliad ymchwil a datblygu â Thŷ Opera Sydney a Chanolfan Gelfyddydol Melbourne, Awstralia.

http://www.theatriolo.com

Dolen i wefan allanol

Daniel Crawshaw

Crawshaw, Daniel

Cafodd Daniel gynnig preswylfa ac arddangosfa yng Ngaleri Gelf Gippsland a Rhwydwaith Gelf Conwaar yn Victoria, Awstralia.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Phillips, Ian

Ian Phillips i wneud preswylfa 6 wythnos yng Nghanolfan y Celfyddydau Gweledol yn Queensland o'r enw Cicio'r Celfyddydau a gweithio gyda Gwasg Djumbunji.

www.reliefprint.co.uk

Dolen i wefan allanol

Page 1|2

Awstria

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Sinfonia Cymru | photo: Richard Bosworth

Classical: NEXT

31/05/2014

Cafodd sefydliadau cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru, a Sinfonia Cymru gefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i fynychu Classical:NEXT sef sioe fasnach a chynhadledd yn Fienna, Awstria ym mis Mai 2014.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Theatr Cynefin

Labrinyth Carinthia

www.cynefin.org.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mess up the Mess Theatre Company

Bu Sarah Jones a Peri Thomas yn cynrychioli Mess up the Mess yn ASSITEJ (Gŵyl Ryngwladol Theatr i Blant a Phobl Ifainc) yn Linz, Awstria gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. Buont yn ymchwilio ac yn datblygu'r arferion gorau wrth greu gwaith i bobl ifainc a chyda phobl ifainc ym Mhrosiect Theatr Ieuenctid Rhyngwladol Dieithriaid'. Tra oeddent yno buont hefyd yn achub y cyfle i rwydweithio ag arweinwyr byd-eang wrth greu theatr i/â phobl ifainc a phlant.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Joyner, Siriol

Cais i fynd i breswylfa ym Mhortiwgal gydag wyth coreograffydd arall o saith gwlad wahanol y cyfarfu Siriol � hwy yn NawnsWE yn Fienna y llynedd.

Dolen i wefan allanol

 JMoore_DasIstKultur_Painting_IOF_Austria_2014

Moore, James 24/06/2014

Ymgymerodd â phreswylfa fis yn Atelierhaus Salzamt yn Rhagfyr 2014.

www.jamescmoore.org

Dolen i wefan allanol

WalesArtsReview_IOF_MagicFluteBanner

Wales Arts Review 15/07/2014

Cafodd grant i alluogi Steph Power i fynychu Bregenzer Festspiele 2014 i ysgrifennu am y digwyddiad.

http://www.walesartsreview.org

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Small World Theatre

Creative In Difference

28/11/2010 - 30/11/2010

Prosiect partneriaeth Ewropeaidd gyda 6 gwlad yn ymchwilio i ymagweddau creadigol at Amrywiaeth.

Literature in Flux - via the Danube

Literature in Flux - via the Danube

27/10/2011 - 29/10/2011

Cyfarfod blynyddol y rhwydwaith Ewropeaidd HALMA fydd yn cyfarfod i drafod polisi a digwyddiadau'r dyfodol ac i ddathlu cwblhau'r prosiect Literature in Flux - via the Danube.

Belarws

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

 MichalIwanowski_IOF_ExhibitionBelarus_2014-15

Iwanowski, Michal 08/01/2015

Fe’i gwahoddwyd i arddangos ei waith ‘Clear of People’ yn ‘Y Gallery’ yn Minsg, Belarws.

Dolen i wefan allanol

Brasil

Elfen/Dewi Glyn Jones

Ingham, Karen

Cais Karen Ingham i gymryd rhan mewn prosiect ar y cyd rhwng Cymru a Brasil gan gynnwys: traddodi araith gyweirnod mewn symposiwm ym Mhrifysgol Uberl�ndia arddangos ei gwaith yno gweithdy'r artist.

Dolen i wefan allanol

Image by/Llun gan Simon Gough

Theatr na n'Og

Gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol teithiodd 2 aelod o Theatr na n'Og i Rio de Janeiro i wylio perfformiad o’r sioe ‘You Should Ask Wallace’. Tra yno wnaeth ymchwilio ffyrdd i greu celfwaith ar gyfer y cymunedau sy'n byw yn y favellas a dysgon am dulliau rhyngweithio cynhwysol. Hefyd wnaethon drafod y posibilrwydd o ddatblygu prosiectau rhwng Cymru a Rio de Janeiro, fydd y canolbwyntio ar gyfuno celf a gwyddoniaeth.

www.theatr-nanog.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Dennis, Rea

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Harrop, Angharad

Support for dancer and choreographer, Angharad Harrop, to travel to Rio de Janeiro, Brazil to present her work 'Cynefin' at the Danca em Foco Film Festival, and to develop her collaborative dance piece, Perguntas Atebion, with Brasilian musician Ruan de Vargas.

www.angharadharrop.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jones, Sianed

Support for performance artist Sianed Jones to travel to Brazil to continue and develop her collaborative piece 'Border Country' with Capoeira Mestre Alexandre Teixeira da Silva to be performed in 2013, additionally supported by The Royal Shakespeare Company.

www.sianed.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Edwards, Fred Langford

I greu fideo o ddarluniau Alfred Russel Wallace o bysgod a'u hailgyflwyno i afon Rio Negro.

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Image by/Llun gan Simon Gough

You Should Ask Wallace

17/07/2011 - 31/07/2012

Cynhyrchiad o ddrama Theatr na n’Óg a berfformir yn Museu Da Vida yn Rio de Janeiro i bobl ifainc o’r ffafelas. Adnoddau addysgol digidol rhyngweithiol a chydweithredol i rannu gwaith rhwng y ddwy wlad.

Bwlgaria

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Zyborska, Wanda

Visual artist Wanda Zyborska took part in the Cross Point symposium of female international artists.

http://wandazyboorska.wikispace.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Paul Jenkins

Cafodd Paul Jenkins ac actor a dogfennwr arian i fynd i Soffia i berfformio yn y Fforwm Theatr Rhyngwladol 4-9 Tachwedd 2013.

Dolen i wefan allanol

 TracyHarris_PaulJenkins_IOF_BetterWorse_Bulgaria_2014-15

Harris, Tracy

Ymgeisiodd ar ei rhan hi a Paul Jenkins i berfformio Better/Worse yng Ngŵyl Fforwm y Celfyddydau yn Soffia, Bwlgaria.

Dolen i wefan allanol

Camerŵn

Elfen/Dewi Glyn Jones

Charles, Eric Ngalle 01/03/2017

Cefnogwyd Eric Ngalle Charles i deithio i Camer?

Dolen i wefan allanol

Canada

Page 1|2|3

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

CINARS 2014 Opening

CINARS 2014

24/11/2014

Rhoddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogaeth i 7 sefydliad celfyddydol wrth iddynt deithio i Montréal, Québec ar 17 -22 Tachwedd 2014 ar gyfer CINARS 2014.

Mwy am y prosiect hwn

NoFit State Circus - Immortal

NoFit State Circus

Gorffennaf 2010

Aeth syrcas arobryn ac uchel ei bri NoFit State â tabú i Ogledd America am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2010.

Mwy am y prosiect hwn

Sue Corr

Preswyl Meduse

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Méduse wedi cydweithredu ar gyfres o breswyliadau i ymarferwyr o Gymru. Cydweithfa yw Méduse sy’n dod â deg o gyrff sy’n ymwneud â bywyd diwylliannol a chymunedol Dinas Québec at ei gilydd o dan yr un to.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Catherine Lewis

Lewis, Catherine

A 9 day artist visit to Montreal and Quebec City, QC Canada for research and development of an exchange project.

http://catjlewis.blogspot.com/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jones, John Sam

The North American Association for the study of Welsh Culture and History (NAASWCH) International Conference on Welsh Studies at the University of Toronto, July 30 -Aug 2 2008.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

HyperAction

This will be an initial research and development trip for Sue Williams director of Hyperaction.

www.hyperaction.org.uk

Dolen i wefan allanol

Beyond Repair

Welsh Independent Dance

Fel rhan o gydweithrediad parhaus rhwng sefydliadau dawns yng nghydweithfa Banc d'Essai Internationaux, mae WiD gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol wedi dewis Cai Tomos fel yr artist o Gymru i gymryd rhan yn Dance Roads eleni.

www.welshindance.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Murphy, Julie

Support for musician Julie Murphy and the band 'Fernhill' to perform at the Celtic Harmonies International Festival in Qu�bec, Canada.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Murphy, Julie

Support for musician Julie Murphy and the band 'Fernhill' to perform at the Celtic Harmonies International Festival in Qu�bec, Canada.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Murphy, Julie

Support for musician Julie Murphy and the band 'Fernhill' to perform at the Celtic Harmonies International Festival in Qu�bec, Canada.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Neale, Tina

Cyfnod Preswyl Ecuador a Canada

www.tinaneale.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Foulkes, Lauren

Cais gan yr artist Lauren Faulkes i fynd ar gyfnod preswyl am gyfnod o fis yng Nghanolfan Banff, Canada i ddatblygu ei hymarfer sy�n ymwneud � storia a chof.

Dolen i wefan allanol

Dave Ball

Ball, Dave

Datblygodd y prosiect yn Est-Nord-Est yn wreiddiol ar ôl i Dave wneud cais mewn ymateb i alwad agored am artistiaid, curadwyr ac awduron rhyngwladol i gymryd rhan yn eu rhaglen breswyl.

http://www.daveballartist.co.uk/

Dolen i wefan allanol

Dylan Fowler_IOF_2014

Fowler, Dylan 13/05/2014

Ymgeisiodd i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru am arian i deithio i Ganada i archwilio cerddoriaeth Geltaidd o Gymru a cherddoriaeth a ddaeth yn rhan o gerddoriaeth Canada gyda'i gydweithiwr, Shawn Trotter.

http://www.taithrecords.co.uk/

Dolen i wefan allanol

DWOH_Logo

Drum With Our Hands Ltd. 13/05/2014

Ymgeisiodd Camera i fynychu a chwarae sioe arddangos yn NXNE yn Toronto.

http://www.drumwithourhands.com

Dolen i wefan allanol

SaskatchewanBrassBandResidency_ThomasDavoren_ thumbnail_Aug2014

Davoren, Thomas 24/06/2014

Gwahoddwyd Thomas Davoren i ymgyfranogi o Breswylfa Band Pres Sascatshewan, 5-9 Awst 2014 yng Nghanada yn arweinydd gwadd, yn glinigwr ac yn gyfansoddwr yno.

http://www.tomdavoren.co.uk/

Dolen i wefan allanol

TheUndivided_2015

Disson, Joseph

Ymgeisiodd Joseph Disson ar ran ei fand, The Undivided, a wahoddwyd i berfformio yn yr Wythnos hon, 6-11 Mai 2015.

http://www.theundivided.co.uk/about/band/

Dolen i wefan allanol

 JonathanEdwards_Japan_IOF_2015

Edwards, Jonathan 08/01/2015

Ymgeisiodd am arian ar ei gyfer ef a Louise Evans, ei gydweithydd, am ddau ymweliad – i Dôciô ym Mawrth 2015 a Thoronto ym Mai 2015.

www.jonathan-e.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Dan Bettridge yn NXNE

Gwnaeth NXNE drefnu bod Dan yn cymryd rhan mewn dau ddigwyddiad arddangos yn Nhoronto eleni, a rhain oedd ei berfformiadau rhyngwladol cyntaf.

Dolen i wefan allanol

KevinDyer_IOF_Toronto_June2015

Dyer, Kevin 21/04/2015

Ymgeisiodd Kevid Dyer am gefnogaeth i gydweithio gyda YPT Toronto ar 'The Cupboard under the Stairs' ac yna i deithio i Efrog Newydd i barhau � rhan nesaf y gwaith, sef gweithio gyda Barbara Wiechmann.

Dolen i wefan allanol

Page 1|2|3

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Chapter Arts Centre

Song

11/04/2011 - 17/04/2011

Preswyliad cydgyflwyno rhwng Theatr Zuppa (Halifax), Theatr Ranters (Melbourne) a Chanolfan Gelfyddydau Chapter (Caerdydd), gan gynnwys y gwaith sydd mynd rhagddo ar ddau ddarn newydd.

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Skoulding, Zoe

I Zoe Skoulding gymryd rhan yng Ngh?

www.zoeskoulding.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Hyndman, Thomas 27/06/2017

Cefnogaeth i Campfire Social gael arddangos yng Ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Finch, Joe

Mae Joe wedi ymgeisio am gefnogaeth i fynhychu preswyliad yn y Philippines fel rhan o Brosiect Cenedlaethol Celf Seramig ym mis Tachwed 2017.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Owain Roberts, Richard

Mae Richard Owain Roberts yn chwilio am gymorth i deithio i Serbia ym mis Tachwedd 2017 ar gyfer rhyddhau cyfieithiad o�i lyfr �All The Places We Live�, i wneud rhaglen ddogfen o�r trip gydag Adam Christopher Smith, ac i sefydlu cysylltiadau newydd cryf gyda sector llenyddol Serbia.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Finch, Joe 01/09/2017

Mae Joe wedi ymgeisio am gefnogaeth i fynhychu preswyliad yn y Philippines fel rhan o Brosiect Cenedlaethol Celf Seramig ym mis Tachwed 2017.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Skoulding, Zoe 09/08/2017

I Zoe Skoulding gymryd rhan yng Ngh?

www.zoeskoulding.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Owain Roberts, Richard 18/10/2017

Mae Richard Owain Roberts yn chwilio am gymorth i deithio i Serbia ym mis Tachwedd 2017 ar gyfer rhyddhau cyfieithiad o�i lyfr �All The Places We Live�, i wneud rhaglen ddogfen o�r trip gydag Adam Christopher Smith, ac i sefydlu cysylltiadau newydd cryf gyda sector llenyddol Serbia.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Turner, Jeremy

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Hassan, Mohamed

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Guidi, Firenza

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Lewis, Anna

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Lewis, Robin Danielle

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Charles, Eric Ngalle

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Evans, Paul

Dolen i wefan allanol

Chile

Elfen/Dewi Glyn Jones

Lighthouse Theatre Ltd

Ymgeisiodd Lighthouse Theatre i�r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i genfogi taith i Chile ac Wrwgw�i er mwyn mynd � sioeau Noel Coward, �Mild Oats� a �Still Life� ar daith.

http://www.lighthouse-theatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Roberts, Stephanie

THE 1ST INTERNATIONAL MOSAIC ART PROJECT 2014

Dolen i wefan allanol

RichardGwyn_IOF_Chile&Argentina_Nov2014

Gwyn, Richard 17/09/2014

Teithiodd i'r Ariannin a Chile i fynd i lansiadau The Vagabond’s Breakfast yn Sbaeneg yno.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

LighthouseTheatre_SAmerica_IOF_2015

Lighthouse Theatre Ltd 12/05/2015

Yn ystod mis Hydref 2015, fe wnaeth CRhC gefnogi Lighthouse Theatre i deithio i Chile, Uruguay a'r Ariannin i gynnal gweithdai a perfformiadau tairieithog ar gyfer ysgolion a grwpiau yn y gymuned.

http://www.lighthouse-theatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Grove-White, Ann 27/06/2017

Ymgeisiodd Anne Grove-White am arian i yngymryd � chyfnod phreswyl yn anialwch yr Atacama yng ngogledd Chile, a drefnir gan La Wayaca Current, ym mis Tachwedd 2017.

Dolen i wefan allanol

Colombia

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gwyn, Richard

Ariannwyd ef i ymgyfranogi o Ŵyl Farddoni Medellín yng Ngholombia a chydweithio â beirdd y wlad ym Mogotá.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Vasquez, Carolina

For Carolina Vasquez and Bethan Marlow to develop pro-proyeccion, a cross artform project in Baranquilla, Colombia working with local artists and community.

Dolen i wefan allanol

Corea

Elfen/Dewi Glyn Jones

Creu Cymru - The Touring Agency for Wales

Support for Creu Cymru, The Development Agency for Theatres and Arts Centres in Wales, to attend the Performing Arts Market Seoul (PAMS), Korea, with a view to research and discover new Korean arts to showcase in Wales and forge partnerships for exchange.

www.creucymru.co.uk

Dolen i wefan allanol

 MTW_Logo

Music Theatre Wales 13/05/2014

Cafodd grant i un o gyfarwyddwyr artistig y cwmni, Michael McCarthy, ymgymryd ag ymweliad ymchwil a datblygiad i Dongiong a Seoul cyn cymryd perfformiad yno i fagu cysylltiadau sef Greek yn 2015.

http://www.musictheatrewales.org.uk

Dolen i wefan allanol

Greek_MTW

Theatr Gerdd Cymru

Fe’i gwahoddwyd gan Ŵyl Gerdd Ryngwladol Tongiong yn Ne Corea i gyflwyno tri pherfformiad o GREEK gan Mark-Anthony Turnage yn Ebrill 2015 – ei pherfformiad cyntaf yn Asia a’r tro cyntaf i’r cwmni fynd yno.

http://www.musictheatrewales.org.uk

Dolen i wefan allanol

  TyCerddLogo

Ty Cerdd - Music Centre Wales

Derbyniodd Tŷ Cerdd gymorth i anfon y cyfansoddwr Peter Reynolds i Ddiwrnodau Cerddoriaeth y Byd 2016 yn Korea.

http://www.tycerdd.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Williams, Tomos 14/02/2017

Cefnogwyd Tomos Williams i deithio gyda gweddill aelodau Cymreig y band Khamira i berfformio yn Wythnos Gerddoriaeth Seoul yn ystod mis Mai 2017.

Dolen i wefan allanol

Croatia

Elfen/Dewi Glyn Jones

Coed Hills

Support for Coed Hills' artist group to visit Zadar, Croatia to research a project exploring connections between the St Donats Churches in the Vale of Glamorgan and Zadar with view to exhibit a site specific piece at St Donats Church, Vale of Glamorgan in 2012.

www.coedhills.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cyfnewidfa Lên Cymru

I bedwar ysgrifennwr o Gymru - Jon Gower, Owen Martell, Deborah Kay Davies a Rachel Tresize i gymryd rhan yng Nŵyl Stori fer Ewropeaidd Croatia, lle mae Cymru yn westai gwadd arbennig yn 2013.

http://www.waleslitexchange.org

Dolen i wefan allanol

Cuba

Elfen/Dewi Glyn Jones

Greenhalgh, Jill

Derbyniodd Jill Greenalgh arian i deithio i Cuba er mwyn cydweithio gydag artistiaid o Giwba ac artistiaid rhyngwladol yn Magdalena sin frontieras ym mis Ionawr 2017

Dolen i wefan allanol

Cymru

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Huw Stephens

Cerddoriaeth Byd o Gymru

01/10/2009

Fel rhan o’i gyfres o gyfeiriaduron y celfyddydau, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi casglu Cyfeirlyfr Cerddoriaeth Byd o Gymru.

Mwy am y prosiect hwn

Interceltique Celebration - Wales Millennium Centre

Dathliad Rhyngeltaidd

01/05/2010

Roedd Canolfan Mileniwm Cymru ynghyd â’r Ŵyl Ryngwladol Festival Interceltique de Lorient yn cydweithio am y tro cyntaf erioed i gyflwyno diwrnod llawn dathliadau Celtaidd byw. Wedi’i sefydlu ym 1969 hi yw’r ŵyl Geltaidd fwyaf o’i math drwy’r byd. Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl yma fod yn gysylltiedig â digwyddiad y tu allan i Ffrainc.

Mwy am y prosiect hwn

Llangollen Eisteddfod

Codi'r Baton

01/07/2009

Lawnsiwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ag Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen y prosiect 'Codi'r Baton' ar faes yr Eisteddfod yn Nghorffennaf 2009.

Mwy am y prosiect hwn

National Theatre Wales / Toby Farrow

Theatr o Gymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio gyda’r partneriaid i gynorthwyo cwmniau i ddatblygu’n rhyngwladol, gan gynnwys datblygu grwpiau ffocws, seminarau, ymweliadau ymchwil, cyhoeddiad a digwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau arddangos.

Mwy am y prosiect hwn

Martin Joseph

Cynllun Ariannu Cerddoriaeth Brydeinig

Wales Arts International is pleased to announce that it is working in partnership with the British Music Abroad scheme to fund Welsh artists to perform at international showcase events.

Mwy am y prosiect hwn

Womex 13 Trade Fair (photo Yannis Psathas)

Womex 2013 Caerdydd

Daeth WOMEX, arddangosfa fasnach cerddoriaeth byd, i Gaerdydd am y tro cyntaf rhwng dydd Mercher a dydd Sul, 23 a 27 Hydref 2013. WOMEX yw’r farchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd. Mae’r ffair ryngwladol hon yn gyfle i weithwyr proffesiynol o feysydd cerddoraeith werin, roots, ethnig a thraddodiadol ddod at ei gilydd a hefyd mae’n cynnwys cyngherddau, cynadleddau , nosweithiau DJ a ffilmiau dogfen.

Mwy am y prosiect hwn

Curators Visit 2010

Ymweliad Curaduron 2010

18/05/2010

Ym mis Mai 2010 cafwyd ymweliad â Chymru gan grŵp o Guraduron Rhyngwladol wedi ei drefnu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Dance Encounters 2011 / Cyfarfyddiadau Dawns 2011

Cyfarfyddiadau Dawns

Cynhaliwyd Cfarfyddiadau Dawns o'r 31 o Ebrill - 1 o Fai 2011 yng Nghaernarfon a bu'n edrych ar y risgiau o raglennu dawns rhyngwladol, y rhwystrau sydd ynghlwm i hyn a sut i ddod drostynt.

Mwy am y prosiect hwn

gan/by Mission Photographic

Cerdd Cymru : Music Wales

Partneriaeth rhwng y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru / Cyngor Celfyddydau Cymru yw Cerdd Cymru : Music Wales, sy'n dod â'r diwydiant cerddoriaeth a cherddorion yng Nghymru at ei gilydd i ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol sydd o fudd i Gymru yn economaidd ac yn ddiwylliannol.

Mwy am y prosiect hwn

Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru

Rhaglen Datblygu Beirniaid Celfyddydau Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Visiting Arts i ddatblygu cyfle newydd i feirniaid celfyddydau Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Walking Cities, photo Ani Saunders

Walking Cities Cymru

Mae Walking Cities, prosiect a ddatblygwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig, wedi paru awduron o India a Chymru a rhoi cyfle iddynt fynd ar daith i ddinasoedd cartref a rhanbarth ei gilydd a’u gweld trwy lygaid brodorol.

Mwy am y prosiect hwn

Cyprus

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Karin-Diamond and Steve Sullivan - Cyprus International Film Festival - 2013

Sullivan, Steve 15/10/2013

Cafodd y cydawduron a’r cydgyfarwyddwryr, Steve Sullivan a Karin Diamond, grant i fynd i berfformiad cyntaf y byd o ffilm annibynnol o Gymru, Happy Hours, yn 8fed Ŵyl Ffilmiau Ryngwladol Ynys Cyprus, 25-28 Hydref 2013.

Dolen i wefan allanol

De Affrica

Elfen/Dewi Glyn Jones

Valleys Kids

Gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd aelodau o Valled Kids i dde Affrica i gyfnerthu dolenni creadigol yn Langa ac i ymchwilio a datblygu strategaeth gerdd i'r prosiect cymunedol a ysbrydolwyd gan y ffilm Zulu sydd wedi derbyn cymorth gan yr Olympaid Diwylliannol.

www.valleyskids.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Valleys Kids

Support for Valleys Kids to develop their Cultural Olympiad project 'Mzansi Cymru' on location in Cape Town, South Africa.

www.valleyskids.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Malcolm, Victoria

For Victoria Malcolm to participate in Thupelo 2012 artists' workshop in Johannesburg, South Africa.

www.axisweb.org/artists/victoria-malcolm

Dolen i wefan allanol

PhoebeDavies_Johannesburg_IOF_2015

Davies, Phoebe 06/10/2015

Gwahoddwyd Pheobe i deithio ei gwaith �Influences� yn Johannesburg (a ariannwyd gan y British Council).

PhoebeDavies_Johannesburg_IOF_2015

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Valleys Kids

Mzansi Cymru

01/11/2010 - 31/12/2012

Cynhyrchiad cymunedol mawreddog sy’n cysylltu cymoedd de Cymru â threfgorddau Cape Town, gan gyrraedd ei uchafbwynt yn 2012 fel rhan o Olympiad Diwylliannol Cymru.

Denmarc

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Theatr Nanog

Ymweliad ymchwil i ASSITEJ 2011

Gyda ein cefnogaeth ni, galluogwyd i grŵp o rhaglennwyr mudiadau celfyddydaol a Cyfarwyddwyr llawrydd o Gymru i gymeryd rhan yn ASSITEJ yn Denmarc, sef mudiad rhyngwladol un-pwrpas ar gyfer theatr i bobl ifanc.

Mwy am y prosiect hwn

Eric van Nieuwland

Womex 2010 Copenhagen

O 21-31 Hydref 2010 roedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru â’r Sefydliad Cerddoriaeth Cymreig yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn cyflwyno sioe arddangos o gerddoriaeth o Gymru yn WOMEX 2010.

Mwy am y prosiect hwn

The Gentle Good

WOMEX 2009 Copenhagen

Mynychodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig WOMEX yn Copenhagen ar ddiwedd mis Hydref 2009.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Oakes, Brenda

Collaboration & Exchange, Denmark

www.brendaoakes.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Carter, Ruth

Yn dilyn Interventions 08, parhaodd Ruth â'r cydweithrediad a'r ddeialog drawsddiwylliannol rhwng ardal wledig gorllewin Jutland yn Nenmarc a Phowys, Cymru.

Dolen i wefan allanol

Oriel Davies

Oriel Davies Gallery

Gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd Tom Gilhespy ac A,amda Farr, Oriel Davies i ymgymryd â gwaith ymchwil a datblygu i ymweliad cyfnewid yn y celfyddydau gweledol rhyngwladol rhwng Estonia, Cymru a Denmarc.

www.orieldavies.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Speight, Angela

For ceramicist Angela Speight to undertake a six week residency at the International Ceramic Research Centre in rural Denmark.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Clwyd Theatr Cymru TYP

Support for Clwyd Theatre Cymru to attend the 2011 ASSITEJ International 17th World Congress in Denmark and Sweden as a network member and to develop links for the Small Nations collaborative project planned for 2013/2014.

www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mess up the Mess Theatre Company

Support for Sarah Jones and Peri Thomas to represent Mess Up the Mess Theatre Company at the 2011 ASSITEJ International 17th World Congress in Denmark and Sweden.

www.messupthemess.co.uk

Dolen i wefan allanol

Duncan Ayscough

Ayscough, Duncan

Cyfnod preswyl yng Nghanolfan Grochenwaith Ryngwladol Guldergaad, Denmarc

www.duncanayscough.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Penrhyn-Jones, Sara

Sara Jones i ymweld â Sefydliad Pegynol Uummannaq ar yr Ynys Las 10-13 Gorffennaf i ffilmio gwyddonwyr a'r gymuned leol.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Griffiths, Catrin

Ariannwyd y ceramegydd hwn i ymgyfranogi o breswylfa 6 wythnos yng Nghanolfan Ymchwil Ryngwladol Guldagergaard yn Nenmarc.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Greenhalgh, Jill 17/07/2017

Cefnogaeth i Jill Greenhalgh a Meg Ella fynd i breswylio yn yr Odin Teatret Centre, Holstebro, Denmarc ym mi shYdref 2017 - gan weithio ar y cyd � Suzon Fuks a 10 perfformwraig ryngwladol.

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Clwyd Theatr Cymru

17eg Cynghrair Assitej y Byd “Adeiladu Pontydd, Croesi Ffiniau”

20/05/2011 - 29/05/2011

Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol i Gynulleidfaoedd Ifainc, gan gynnwys seminarau a gweithdai i ymarferwyr proffesiynol yn y sector.

9Bach by/gan Eric van Nieuwland

WOMEX 2010

27/10/2010 - 31/10/2010

Y digwyddiad masnach i farchnad cerddoriaeth y byd.

Ecwador

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

  JillGreenhalgh_IOF_Ecuador_Daughter_2014-15

Greenhalgh, Jill 15/07/2014

Cafodd arian i ymgyfranogi o Brosiect cyntaf Magdalena yn Ecwador.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Skoulding, Zoe 04/04/2017

Derbyniodd Zoe Skoulding gefnogaeth i'w galluogi i deithio i Ecuador i ddarllen cyfieithiadau Sbaeneg o'i cherddi yng Ng?

www.zoeskoulding.co.uk

Dolen i wefan allanol

Emiradau Unedig Arabaidd

Elfen/Dewi Glyn Jones

Najera, Janire

Support for photographer Janire Najera to collaborate with landscape designer Reinhard Seltz in Abu Dhabi on a project exploring natural and artificial landscapes.

www.janirenajera.com

Dolen i wefan allanol

Estonia

Tim Davies

Davies, Tim

Derbyniodd Tim Davies gymorth gan y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i deithio i Estonia ar gyfer sioe unigol yn Neuadd Gelf Talin.

www.timdaviesartist.com

Dolen i wefan allanol

Glynn Vivian Art Gallery

Glynn Vivian Art Gallery

Fel rhan o ymchwil a datblygu rhaglen Glynn Vivian ar gyfer 2012.

http://www.glynnviviangallery.org

Dolen i wefan allanol

Page 1|2|3|4|5

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees