Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Strategaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yw adain ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Ein hamcan . . .

galluogi artistiaid a sefydliadau celfyddydol o safon uchel yng Nghymru i wireddu eu huchelgais ryngwladol drwy ehangu gorwelion, sbarduno talent a chysylltu â phartneriaid ysbrydoledig a marchnadoedd allweddol.

Gallwch lawrlwytho neu ddarllen en strategaeth isod:

Celf Cymru: yn bont o'n bro i'n byd

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees