Ed Grothus' archive - The Black Hole - Janire Najera - April 2016

Fforwm Rhyngwladol

Cynulliad yw Fforwm Celfyddydau Rhyngwladol Cymru o sefydliadau ac ymarferwyr celfyddydol yng Nghymru sydd am gyfrannu at gyfeiriad strategol Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Gosoda’r fforwm fuddiannau celfyddydol a diwylliannol Cymru wrth wraidd ein strategaeth ryngwladol. Cyfuna sector y celfyddydau, Llywodraeth Cymru, rhanddeiliaid allweddol eraill o Gymru a’n partner cysylltiadau diwylliannol, The British Council, i ffurfio ein strategaeth ar gyfer y dyfodol mewn modd cydlynus. Bydd y fforwm rhyngwladol nesaf yng ngwanwyn 2018.

Cefndir

Bu’r fforwm rhyngwladol cyntaf yn 2008 yn sail i strategaeth 5 mlynedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru – Creu 2013.

Bu’r ail fforwm a gynhaliwyd yn Theatr Mwldan Aberteifi ym mis Tachwedd 2010 yn gyfle i fyfyrio ar rai materion allweddol wrth i ni edrych ymlaen tuag at 2020 gan gynnwys:

• Beth yw gwerth gweithio’n rhyngwladol?
• Tyfu ymgysylltiad rhyngwladol i’r celfyddydau yng Nghymru; goroesi’r presennol a symud y tu hwnt i’r hinsawdd gyfredol?
• Sut y bydd artistiaid yng Nghymru’n ymgysylltu â’r economi greadigol ryngwladol?
• A fydd y celfyddydau yng Nghymru’n ymelwa ar yr oes ddigidol newydd er mwyn cael y gorau o gyfleoedd rhyngwladol i’r celfyddydau yng Nghymru?
• Beth yw rôl artistiaid wrth ddatblygu cysylltiadau diwylliannol ac uchelgais a phroffil rhyngwladol i Gymru?

Bu'r trydydd fforwm a gynhaliwyd ym Mostyn, Llandudno ym mis Mawrth 2013, yn ymwneud â Rhagoriaeth a Chysylltedd yn y celfyddydau yng Nghymru. Trefnir y dydd o amgylch pynciau'r siaradwyr, yn cynnwys:

  • Y Storïwr, stori artist o Gymru yn 2018, Jon Gower;

  • Storïau Cymru i’r byd, Tom Beardshaw & Carl Morris (Native HQ), Arwel Griffiths (Theatr Genedlaethol Cymru).

Roedd hefyd gyfle i gyfrannu at drafodaethau ynglyn â phwrpas CRhC a dod a'r pwrpas yn fyw, blaenoriaethau CRhC, a rhannu storïau'r delegyddion yn arwain at 2018.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees