b.creative challenge

her b.creative

Rhowch eich syniadau ar waith er arloesedd cymdeithasol
Cystadleuaeth ryngwladol sy’n gwobrwyo gwneuthurwyr newid sy’n ifanc a chreadigol


Ydych chi’n artist ifanc neu entrepreneur creadigol? Ydych chi’n poeni am broblemau cymdeithas – tlodi, mudo, y newid yn yr hinsawdd a byw yn y dref? Ydych chi am chwarae rhan weithgar a chynnig atebion?

Rhowch gynnig ar yr her felly!

Lansiwyd yr her gan Faterion Ewropeaidd KEA yn rhan o brosiect Creative Tracks. Mae’n gystadleuaeth ryngwladol i wobrwyo pobl sy’n defnyddio eu sgiliau i fynd i’r afael â materion cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol ar draws y byd.

Dyma’r rhai a all gystadlu:

  • Artistiaid neu grwpiau o artistiaid, entrepreneuriaid diwylliannol a chreadigol sy’n gweithio yn y meysydd hyn: y celfyddydau gweledol, hysbysebu, pensaernïaeth, crefftau, dylunio, ffasiwn, ffilm a fideo, bwyd, cerddoriaeth, cyhoeddi, radio a theledu, gemau cyfrifiadurol neu’r celfyddydau perfformio
  • Prosiectau sy’n delio â materion megis y newid yn yr hinsawdd, llesiant y meddwl a’r corff, bwyd newydd a chynaliadwy, amaeth, cludiant a mudedd, cynhwysiant cymdeithasol, hygyrchedd i addysg a llythrennedd digidol, mudo neu anghyfartalwch a thlodi (ymhlith pynciau eraill)
  • Cydweithio arloesol sy’n cyfuno sgiliau artistig/creadigol â galluoedd o feysydd eraill (e.e. gwyddoniaeth, technoleg, cynhyrchu nwyddau)
  • Prosiectau sy’n adlewyrchu cydweithio rhyngwladol neu sy’n ceisio cael effaith ryngwladol

Y dyddiad cau yw 28 Ebrill 2017.

Dewisir y prosiect sy’n ennill gan reithgor rhyngwladol gydag artistiaid a phroffesiynolion creadigol o fri.

Caiff yr enillydd:

bcreative sponsors

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees