Anna Lewis

Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor

Prif rôl y sefydliad Confucius yw cynorthwyo a galluogi cyfnewid diwylliannol rhwng Tsieina ac, yn ein hachos ni, Cymru. Yn benodol, rydym yn darparu gwersi Mandarin ac yn cyflwyno diwylliant Tsieina i ystod eang o unigolion a sefydliadau, o blant ysgol leol i rheiny sy’n chwilio am fusnes yn Tsieina.

Mae’r Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor wedi llwyddo sicrhau cyllid ar gyfer pum Ystafell Dosbarth Confucius mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru. Dim ond cyllid ar gyfer cyfanswm o 60 ystafell ddosbarth a ddyfarnwyd ledled y byd eleni. Mae newyddion arall y Sefydliad yn cynnwys digwyddiadau diwylliannol diweddar: Academi Dawns Beijing; Gorymdaith y Ddwy Ddraig a Pherfformiad Ddawns Tsieineaidd. Mae rhwng 8-9,000 o bobl yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan mewn digwyddiadau Confucius bob blwyddyn.

https://www.bangor.ac.uk/confucius-institute/

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees