Yin_Shuangyi

Ymchwil

Gwnaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru sefydlu partneriaeth ymchwil gyda Phrifysgol Bangor ar ran Llywodraeth Cymru i ymchwilio i fentrau diweddar, cyfredol a'r dyfodol rhwng Cymru a Tsieina. Rydym wedi cyhoeddi rhai canfyddiadau cychwynnol o'r ymchwil a wnaed gan Dr Keith Beasley, sy'n cynnwys mapio gwaith ymgysylltu yn y ddwy wlad, prosiectau diweddar ac ar y gweill, a gwybodaeth ddefnyddiol am y cymorth sydd ei angen i alluogi prosiectau i barhau. Mae manylion pellach ar ein gwefan.

Dilynwch y ddolen isod i gael darllen manylion pellach.

Rydym yn sylweddoli bod ambell I berson eisiau llenwi'r ffurflen ond heb gael cyfle felly mae wedi ailagor am bythefnos, yn ystod yr un cyfon â'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Bydd yr holiadur ar agor o 12 hanner dydd ar 27 Ionawr tan 12 hanner dydd ar 13 Chwefror 2017. Rhannwch â chysylltiadau perthnasol sydd eisoes neu'n chwilio i weithio yn Tsieina : https://tellus.arts.wales/wh/s.asp?k=147687569864

Lawrlwytho: Arolwg Ymgysylltiad Diwylliannol Cymru–Tsieina: Canlyniadau Allweddol a Chanlyniadau Hyd yn Hyn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees