Node Centre

Canolfan Node

Canolfan Node

Sefydliad celfyddydol ydyw sy’n canolbwyntio ar ymchwil ac addysg yn y celfyddydau cyfoes.

Ymchwil – Adran Gelf

Ei nod yw archwilio ffyrdd arbrofol o fynd ati o ran celfyddyd a gaiff effaith sylweddol ar sut y meddyliwn, y teimlwn, y profwn y byd o’n cwmpas.

Am ragor o wybodaeth am yr Adran Gelf: Cam 1 a’r archwilio parhaus, cyfraniadau gan westeion, y tîm a’r alwad agored am gyflwyniadau, ewch yma: http://www.nodecenter.org/art-department

Addysg

Mae gan y Ganolfan ystod o gyrsiau ar-lein sy’n canolbwyntio ar offer ymarferol i guraduron – o sut mae llunio contract i sut mae creu cyhoeddiad celfyddydol.

Cynigiant brofiad dysgu cyforiog i ymgyfranogwyr a sesiynau rhyngweithiol gyda darlithwyr mewn gwir amser, ymarferion ac adborth personol.

Mae rhestr lawn o.r cyrsiau yma: https://nodecenter.net

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees