The Culture Diary

The Culture Diary

Mae ychwanegu eich digwyddiadau i'r Culture Diary yn eich galluogi i rannu eich cynlluniau rhyngwladol â sefydliadau a phartneriaid eraill a’r llywodraeth. Mae partneriaid The Culture Diary yn cynnwys Cyngor Celfyddydau Lloegr; y Cyngor Prydeinig; yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon; y Swyddfa Dramor a Chymanwlad; Masnach a Buddsoddi y DU; a Visit Britain.


Gyda mwy o ddigwyddiadau yn y dyddiadur, gallant ddangos i'r llywodraeth fod galw am ddiwylliant y DU dramor, a'i fod yn cynrychioli cyfran sylweddol o'n heconomi ar gyfer y dyfodol. Mae hyn hefyd yn ein helpu ni i wneud cysylltiadau gydag arweinwyr diwylliannol a busnes tramor yn ystod derbyniadau a digwyddiadau.

http://www.theculturediary.com/node/add/event

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees