Anna Lewis

Georgia Ruth

Pan oni’n fach, oni’n breuddwydio am deithio i India. Roedd fy nhad wedi hwylio yno fel dyn ifanc ar fwrdd un o longau'r llynges fasnach yn y 60au, ac wedi disgrifio’r profiad o gamu i wres dociau Kolkata a chlywed cerddoriaeth anhygoel yn llawn scales anghyfarwydd a hardd yn llifo o hen radios ymhobman! Blynyddoedd ar ôl clywed ei storis, gesi’r cyfle i brofi’r wlad fy hun. Ces wahoddiad tua diwedd 2013 gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i deithio efo fy nhelyn i Mumbai, er mwyn ymuno a phrosiect newydd rhwng Gwyneth Glyn a Tauseef Akhtar - ar y pryd, prosiect oedd yn gwbl ddienw ond sy’n cael ei nabod erbyn hyn fel Ghazalaw! Fel mae’r enw yn awgrymu, cyfuniad o ddau beth - o ddwy iaith a diwylliant - ydi Ghazalaw. Sgwrs o ryw fath rhwng y ghazal (math arbennig o ganu serch yn yr iaith urdu) a'r alaw, ein traddodiad canu Cymraeg ni. O'r sesiwn ymarfer cynta' un yng nghartref Tauseef, roeddwn wedi fy machu - gan y wlad a gan y miwsig! Roedd cael dysgu iaith gerddorol newydd yn brofiad gwych.

Ers y trip cynta' hwnnw, dwi wedi ymweld ag India sawl gwaith. Fel rhan o brosiect Folk Nations y Cyngor Prydeinig ces gyfle i weithio yn Delhi, Kolkata, a Shillong yn chware cerddoriaeth. Mi fydd y chwaraewr sarangi nes i gwrdd fel rhan o'r prosiect hwnnw - Suhail Yusuf Khan - yn ymddangos ar fy albym newydd! Mi esi a'r band i berfformio yng ngŵyl gelfyddydol Kala Ghoda (Ceffyl Du) yn Mumbai yn 2014. Ac mae Ghazalaw wedi perfformio mewn sawl gŵyl yn y wlad (gan gynnwys gŵyl lenyddol Mumbai Lit Live, a ffair lyfrau Kolkata). Gallaf ddweud heb os bod fy mywyd wedi newid yn sylweddol ers cael y cyfle cyntaf hwnnw i wireddu breuddwyd a theithio i India. Dwi'n gobeithio bod 'na llawer o gydweithio cerddorol eto i ddod yn y wlad anhygoel hon!

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees