Pollock-Krasner Foundation

Sefydliad Pollock-Krasner

Wedi’i sefydlu yn 1985, drwy garedigrwydd y diweddar Lee Krasner a gweddw Jackson Pollock, cynigia’r sefydliad grantiau i gynorthwyo unigolion i weithio’n rhyngwladol fel artistiaid proffesiynol am gyfnod sylweddol.

Croesawir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn gan artistiaid celf gweledol sy’n arlunwyr, cerflunwyr ac artistiaid sy’n gweithio ar bapur, gan gynnwys gwneuthurwyr print. Dros gyfnod o flwyddyn, pennir maint y grant gan amgylchiadau neilltuol yr artist. Rhaid i artistiaid fod yn arddangos eu gwaith cyfredol mewn lleoliadau artistig proffesiynol, megis oriel neu ofod mewn amgueddfa i fod yn gymwys.

Am ragor o wybodaeth ac i gwblhau’r ffurflen gais ar lein ewch i:

www.pkf.org

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees