Air_J Logo

Preswyl Artistiaid: Japan

Gwefan sydd yn canolbwyntio ar ddosbarthu gwybodaeth ynglŷn ag Artist-in-Residence yw AIR_J, mewn Japaneaidd a Saesneg. Mae Artists-in-Residence (AIR) yn breswyl dymor byr sy’n cefnogi gweithgareddau creadigol ar gyfer artistiaid, creawdwyr ag ysgolheigion.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://en.air-j.info

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees