Gwyneth Glyn

Gwyneth Glyn

Mae cerddoriaeth Gwyneth yn gyfuniad o gerddoriaeth werin cyfoes Cymru a melodïau cynnes a chofiadwy; trwyddynt mae’n adrodd storïau ddoe a heddiw. Mae’n gweu ei chaneuon o ddeunydd ei llais, gan greu sain sy’n onest ac ystyrlon.

Mae ei gitâr acwstig yn ail lais, gyda’i gymeriad neilltuol ei hun. Mae’n canu am y tir, y tywydd a thrai a llanw’r galon. Mae natur ei gwaith yn reddfol a digyfnewid.

I gyfeiliant ei gitâr ei hun, neu gyda detholiad o gerddorion talentog, mae’n cynnwys offerynnau o bob rhan o’r byd: bousouki, pedal dur ac acordion yn cyfoethogi ei phrif offeryn a barddoniaeth delynegol ei chaneuon.

"…Mae ail albwm Gwyneth bron â bod yn berffaith…Llais cyfareddol, melodïau atgofus a huodledd anghyffredin – dewines ar waith."
- Tudur Huws Jones, Yr Herald Cymraeg, Mai 9fed 2007

Cliciwch yma i lawrlwytho 'Can y Siarc' gan Gwyneth Glyn

Cliciwch yma i ddychwelyd i Gyfeirlyfr Cerddoriaeth Byd o Gymru

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees